076-523 61 80


De grondlegger van Rüttchen Automotive B.V.

Hein Rüttchen

is op de respectabele leeftijd van 98 jaar

op 3 januari overleden.


Samen met zijn echtgenote heeft de heer Hein Rüttchen
70 jaar geleden de basis gelegd voor onze onderneming.


Met zijn ondernemerschap en vastberadenheid heeft hij de
Rüttchen-bedrijven voor o.a. het merk Mercedes-Benz
onuitwisbaar op de kaart gezet.


Directie en medewerkers van Rüttchen Automotive B.V. en Louwman Group
wensen de familie veel sterkte met het verlies.